GRANT-hero-shutterstock_354038774_1.jpg

Pomáháme lidem

být šťastnější

 
deprese a uzkost

Deprese a úzkosti

Prostřednictvím intenzivní pravidelné terapie Vám pomůžeme zbavit se úzkostných stavů, projevů deprese, fobií nebo panických atak. Naučíme Vás těmto nepříjemným a zatěžujícím stavům předcházet, rozpoznat jejich spouštěče. Naučíme Vás techniky, které zmírní nebo zcela odstraní příznaky těchto onemocnění. Deprese a úzkost už nebude ovládat Vás, ale Vy jí.

 

Terapeutický proces zahrnuje sebepoznání, odhalení příčin onemocnění, nalezení cesty k jejich odstranění, nastavení nezbytných režimových opatření, osvojení si relaxačních dovedností. V případě potřeby je možné přizvat partnera či jiného člena rodiny, který může pozitivně působit na Vaše uzdravení.

 

Pomůžeme Vám překonat obtížné životní situace, které s sebou přinášejí vysokou stresovou zátěž. Poskytneme Vám bezpečné místo, kde můžete otevřeně, bez ostychu mluvit o svých obavách, trápeních nebo smutcích způsobených např. rozvodem, nemocí, smrtí někoho blízkého, ale i pracovními problémy. Ulevíme Vám od stresu spojeného s důležitým životním rozhodnutím,  se studijními nebo jinými  neúspěchy.

 

Terapie pro zvládnutí krize většinou znamená krátkou formu spolupráce, zpravidla klient potřebuje 1-5 sezení.

Terapie pro zvládnutí krize

                        

terapie v krizi
 
seberozvoj

Osobnostní rozvoj

Prostřednictvím individuální terapie Vás postupně naučíme, jak být odolnější, sebevědomější, výkonnější a jistější v každodenním životě. Poznáte lépe sami sebe. Budete schopni snadněji zvládat stres, vybudujete si odolnost proti psychické zátěži,  získáte jistotu ve svých činech a rozhodnutích. Naučíte se obratnosti při řešení konfliktů, posílíte svojí emoční a sociální inteligenci, budete tolerantnější a cennější pro své okolí. Naučíte se pracovat s časem, zvýšíte efektivitu své práce. Ujasníte si priority.

 

Život pro Vás bude snadnější a zábavnější, začnete si užívat drobných radostí, budete spokojenější a úspěšnější.

Léčba závislosti

Poskytujeme péči osobám, kterým do života vstoupila závislost v jakékoliv podobě. Ať už se jedná o užívání alkoholu, legálních či nelegálních drog, gambling, workoholismus, shopaholismus, setrvávání v nefunkčním poškozujícím vztahu, nebo jiné nutkavé chování. Součástí péče je diagnostika, posouzení míry závažnosti poruchy, odhalení jejích příčin, edukace, poradenství, koučink, motivační terapie nebo nácvik potřebných dovedností. Věnujeme se klientům ve všech fázích závislostního problému - tedy osobám s mírným problémem, ale i těm závažným. Tzv. doléčovací program je zaměřen na prevenci relapsu, nápravu sociálních vztahů, získání pracovních návyků, nebo řešení dluhových problémů.

 

V našich programech pracujeme jak s dospělými, tak nezletilými klienty. 

léčba

Relaxace

Pomocí relaxačních technik Vás naučíme, jak snížit napětí a stres, zmírnit úzkostné a panické stavy. Pomůžeme Vám odstranit psychosomatické problémy, které Vám otravují život (bolesti hlavy, tíseň na hrudi, nadměrné pocení, bušení srdce, zažívací problémy, nechutenství či nespavost). Využíváme Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, autogenní trénink, vizualizaci, dechová cvičení....

 

Na provázenou relaxaci můžete docházet dlouhodobě nebo Vás to během 3-5 sezení naučíme.

relaxace

Workshopy a přednášky 

 
vzdělávání

Workshopy a přednášky

Nabízíme přednášky a workshopy dotýkající se závislostní problematiky. Obsáhneme témata spojená s problémovým užíváním legálních či nelegálních drog, alkoholu, tabáku, zdravotními i sociálními dopady závislosti, gamblingem, závislostmi na internetu, sociálních sítích nebo počítačových hrách. 

Připravíme Vám také workshopy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu, umění odpočívat, zdravou komunikaci v teamu a mnoho dalších.

Edukujeme Vás v oblasti psychohygieny, zmírnění projevů úzkosti a deprese.