GRANT-hero-shutterstock_354038774_1.jpg

Pomáháme lidem

být šťastnější

Pomáháme dospělým i nezletilým osobám se závislostí

Řešíme látkové i nelátkové závislosti

Pracujeme individuálně i ve skupinách

Zajišťujeme doléčovací program

Terapie nabízíme i online nebo u Vás doma

 

Terapie pro závislé

Poskytujeme péči osobám, kterým do života vstoupila závislost v jakékoliv podobě. Ať už se jedná o užívání legálních či nelegálních drog, gambling, workoholismus, shopaholismus, setrvávání ve vztahu, který poškozuje, nebo jiné nutkavé chování. Klient může docházet (podle svých potřeb) na individuální, skupinovou, rodinnou nebo párovou terapii. Součástí péče je diagnostika závislostních poruch, edukace, poradenství, koučink, motivační terapie a nácvik potřebných dovedností. Věnujeme se klientům ve všech fázích závislostního problému - tedy osobám před léčbou, během léčby i po léčbě. Tzv. doléčovací program je zaměřen na prevenci relapsu, nápravu sociálních vztahů, získání pracovních návyků, nebo řešení dluhových problémů. V našich programech pracujeme jak s dospělými, tak nezletilými klienty. 

Terapie pro zvládnutí krize

                        

Pomůžeme Vám překonat obtížné životní situace, které s sebou přinášejí vysokou stresovou zátěž. Poskytneme Vám bezpečné místo, kde můžete otevřeně, bez ostychu mluvit o svých obavách, trápeních nebo smutcích způsobených např. rozvodem, nemocí, smrtí někoho blízkého, ale i pracovními problémy. Ulevíme Vám od stresu spojeného s důležitým životním rozhodnutím,  se studijními nebo jinými  neúspěchy. Terapie pro zvládnutí krize většinou znamená krátkou formu spolupráce, zpravidla klient potřebuje 1-5 sezení.

Osobnostní rozvoj

Prostřednictvím individuální terapie Vás postupně naučíme, jak být odolnější, sebevědomější a jistější v každodenním životě. Poznáte lépe sami sebe. Budete schopni snadněji zvládat stres, vybudujete si odolnost proti psychické zátěži,  získáte jistotu ve svých činech a rozhodnutích. Naučíte se obratnosti při řešení konfliktů, posílíte svojí emoční a sociální inteligenci, budete tolerantnější a cenější pro své okolí.  Ujasníte si priority. Život pro Vás bude snadnější a zábavnější, začnete si užívat drobných radostí, budete spokojenější.

meditationprogession3.jpg
couch-447484_1920.jpg

Relaxace

Pomocí relaxačních technik Vás naučíme, jak snížit napětí a stres, zmírnit úzkostné a panické stavy. Pomůžeme Vám odstranit psychosomatické problémy, které Vám otravují život (bolesti hlavy, tíseň na hrudi, nadměrné pocení, bušení srdce, zažívací problémy, nechutenství či nespavost). Využíváme Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, autogenní trénink, vizualizaci či dechová cvičení. Na provázenou relaxaci můžete docházet dlouhodobě nebo Vás to během 3-5 sezení naučíme.

time-5193038_1920.jpg

Workshopy a přednášky 

Nabízíme přednášky a workshopy dotýkající se závislostní problematiky. Obsáhneme témata spojená s problémovým užíváním legálních či nelegálních drog, alkoholu, tabáku, zdravotními i sociálními dopady závislosti, gamblingem, závislostmi na internetu, sociálních sítích nebo počítačových hrách. Cílíme na školy a další neziskové organizace. 

Firmám připravíme workshopy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu, umění odpočívat, zdravou komunikace v teamu a mnoho dalších.