top of page

Léčba závislosti

1500,- / 50 minut individuání terapie

450,- / 60 minut skupinová terapie

Poskytujeme péči osobám, kterým do života vstoupila závislost v jakékoliv podobě. Ať už se jedná o užívání alkoholu, legálních či nelegálních drog, gambling, workoholismus, shopaholismus, setrvávání v nefunkčním poškozujícím vztahu, nebo jiné nutkavé chování.

Součástí péče je diagnostika, posouzení míry závažnosti poruchy, odhalení jejích příčin, edukace, poradenství, koučink, motivační terapie nebo nácvik potřebných dovedností.

Věnujeme se klientům ve všech fázích závislostního problému - tedy osobám s mírným problémem, ale i těm závažným.

Tzv. doléčovací program je zaměřen na prevenci relapsu, nápravu sociálních vztahů, získání pracovních návyků, nebo řešení dluhových problémů. ​

V našem týmu jsou zkušení psychoterapeuti, ale také peer terapeut, který pracuje s klienty na základě svých vlastních zkušeností se závislostí a zejména abstinencí. 

V našich programech pracujeme jak s dospělými, tak nezletilými klienty. 

bottom of page