top of page

Individuální koučink

1990,- / 50 minut

Proces, ve kterém kouč pomáhá klientovi dosáhnout jeho osobních cílů a naplnění potenciálu. Je založen na přesvědčení, že klient je schopen sám najít řešení svých vlastních problémů. Kouč se zaměřuje na podporu tohoto procesu, během kterého kouč a klient spolupracují na definování cílů a plánů, které umožní dosáhnout požadovaných výsledků. Kouč pomáhá klientovi vyvinout a zlepšit jeho dovednosti, aby se mohl úspěšně vyrovnávat s překážkami a dosahovat osobního růstu.


Je užitečný pro lidi, kteří hledají větší jistotu a sebevědomí ve svém životě a kariéře, ale také pro ty, kteří chtějí zlepšit své mezilidské vztahy nebo řešit konkrétní problémy. Je efektivním nástrojem pro ty, kteří chtějí zlepšit své vůdcovské schopnosti a úspěšně vést své týmy a organizace.


Výhodou je, že se jedná o velmi personalizovaný proces, který se přizpůsobuje potřebám a cílům konkrétního klienta. Pomáhá klientovi získat nové perspektivy a přístupy, což může vést k většímu porozumění a sebeuvědomění.


Jeho prostřednictvím Vás postupně naučíme, jak být odolnější, sebevědomější, výkonnější a jistější v každodenním životě. Poznáte lépe sami sebe. Budete schopni snadněji zvládat stres, vybudujete si odolnost proti psychické zátěži,  získáte jistotu ve svých činech a rozhodnutích. Naučíte se obratnosti při řešení konfliktů, posílíte svojí emoční a sociální inteligenci, budete tolerantnější a cennější pro své okolí. Naučíte se pracovat s časem, zvýšíte efektivitu své práce. Ujasníte si priority. 


Život pro Vás bude snadnější a zábavnější, začnete si užívat drobných radostí, budete spokojenější a úspěšnější.bottom of page