top of page

Dětská psychologie

2300,- / 50 minut individuální terapie

450,- / 60 minut skupinová terapie

Citlivě a ohleduplně pracujeme s dětmi, které trápí psychické problémy. 


Chování dítěte je výsledkem interakce mezi vnitřními emocemi, vnějšími vlivy a individuálními zkušenostmi. Naším cílem je pomoci dětem zlepšit jejich chování, emoční a vztahové schopnosti, zvýšit jejich sebevědomí a sebehodnocení a podpořit jeho celkový rozvoj.


Přichází k nám děti, které jsou obětí šikany, násilí v rodině, rozvodu či rozchodu rodičů, ty které zažily nějakou zásadní ztrátu, děti mající výchovné problémy, špatný prospěch, poruchy chování, jsou agresivní, úzkostné, dále děti s poruchami autistického spektra nebo poruchami příjmu potrvavy. Posuzujeme rovněž školní zralost dětí a jejich celkový vývoj.


Při práci využíváme speciální techniky a terapeutické přístupy, které jsou přizpůsobeny potřebám dítěte. Terapeut využívá hry, výtvarnou terapii, pohybové aktivity, hovory a další techniky, které jsou pro dítě přístupné a pomáhají mu lépe vyjádřit své emoce a pocity.


V péči o děti je důležitá spolupráce rodičů.Terapeut může pracovat s dítětem jednotlivě, s rodičem nebo s oběma zároveň.
Skupinová terapie


V Praze každý čtvrtek v 17:00 pro děti ve věku 12 až 17 let.

V Jihlavě každé pondělí v 17:00 pro děti ve věku 12 až 17 letTato skupina je účinným způsobem, jak podpořit psychické zdraví a emoční pohodu našich mladých kientů. Umožňuje jim sdílet své zážitky, pocity a myšlenky s ostatními, kteří procházejí podobnými problémy. Zaměřujeme se na interakce mezi jednotlivými účastníky a pomáháme jim rozvíjet své komunikační dovednosti, sebevědomí a empatii.


V rámci skupinové terapie pro mladistvé jsou diskutovány různá témata, jako jsou například vztahy s rodinou a vrstevníky, stres, úzkost, deprese nebo další emoční obtíže. Pomáhá našim klientům rozvíjet zdravý vztah k sobě samým a, ke svému okolí. Poskytuje bezpečné prostředí, kde mohou sdílet své problémy a najít podporu a porozumění od ostatních účastníků.


Skupina je založena na důvěrnosti, respektu a ochotě naslouchat a sdílet.

bottom of page