top of page

Dětská psychologie

1500,- / 50 minut

Citlivě a ohleduplně pracujeme s dětmi, které trápí psychické problémy. 


Chování dítěte je výsledkem interakce mezi vnitřními emocemi, vnějšími vlivy a individuálními zkušenostmi. Naším cílem je pomoci dětem zlepšit jejich chování, emoční a vztahové schopnosti, zvýšit jejich sebevědomí a sebehodnocení a podpořit jeho celkový rozvoj.


Přichází k nám děti, které jsou obětí šikany, násilí v rodině, rozvodu či rozchodu rodičů, ty které zažily nějakou zásadní ztrátu, děti mající výchovné problémy, špatný prospěch, poruchy chování, jsou agresivní, úzkostné, dále děti s poruchami autistického spektra. Posuzujeme rovněž školní zralost dětí a jejich celkový vývoj.


Při práci využíváme speciální techniky a terapeutické přístupy, které jsou přizpůsobeny potřebám dítěte. Terapeut využívá hry, výtvarnou terapii, pohybové aktivity, hovory a další techniky, které jsou pro dítě přístupné a pomáhají mu lépe vyjádřit své emoce a pocity.


V péči o děti je důležitá spolupráce rodičů.Terapeut může pracovat s dítětem jednotlivě, s rodičem nebo s oběma zároveň.

bottom of page