top of page

Hypnoterapie a hypnóza

1500,- / 50 minut

Hypnoterapie je terapeutický přístup, který pro řešení potíží člověka využívá hypnózu. Hypnóza je léčebná technika, která kromě vědomé a racionální mysli člověka využívá pro řešení problémů jeho nevědomí. Díky tomu dokáže zmírnit či odstranit psychické a psychosomatické obtíže a podpořit člověka v jeho růstu a učení. Přestože kolem hypnózy panuje kvůli bujaré fantazii filmových tvůrců a spisovatelů mnoho mýtů a polopravd, používá se klinická hypnóza již přes sto let i v medicíně. Léčebná hypnóza je založena na klinických postupech, které jsou dokumentovány v odborné lékařské a psychologické literatuře a jejich účinnost a zdravotní přínos jsou ověřovány v klinickém výzkumu.


Provádí-li ji vyškolený profesionál (odborník s psychoterapeutickým výcvikem a výcvikem v hypnóze), je naprosto bezpečná.


Během hypnózy dochází k aktivaci nevědomých zdrojů a k celkové orientaci na změny a řešení. Její použití je účinné a efektivní zejména v případech, kdy vědomé (tzn. racionální a logické) řešení nestačí nebo není dostatečně účinné.

Pomocí hypnózy lze pracovat na řešení nejen na vědomé, ale i nevědomé úrovni.


Hypnózu lze použít dle potřeb jako součást či doplněk individuální psychoterapie nebo ji lze využít samostatně. Může pomoci, pokud vás trápí:

  • úzkosti, nadměrné obavy, strachy a fobie,

  • nadměrný stres, ztráta smyslu, syndrom vyhoření,

  • deprese, nespavost, nadměrná únava,

  • různé typy psychosomatických onemocnění,

  • potíže se sebedůvěrou, sebevědomím, neschopnost se rozhodnout,

  • nízká motivace, potíže s učením a zvládáním emocí,

  • závislosti

  • apod.

bottom of page