top of page

Edukativní rodičovská terapie

1500,- / 50 minut

Edukativní rodičovská terapie se zaměřuje na podporu a posílení rodičovských dovedností a schopností tak, aby porozuměli změnám chování svých dětí, dokázali je zpracovat a pod odborným vedením dospěli k řešení. Terapeut nejprve odhalí příčiny nedorozumění a následně pomůže rodičům vysvětlit, co je jejich zdrojem. V další fázi seznámí rodiče se strategiemi, které jim umožní nahlédnout hloubějí do duší jejich dětí, přenastavit špatné návyky a zahájit cestu k otevřeným vztahům, založených na vzájemném respektu.


Využívá se při problémech ve výchově dětí, poruchách chování, narušených vztazích mezi rodiči a dětmi, nebo při obtížích s disciplínou nebo komunikací.


Tato metoda vychází z psychoterapeutické metody Alfreda Adlera a je založena na předpokladu, že změna chování vede ke změně prožívání.


Jedinou podmínkou pro úspěšnu terapii je přístup samotných rodičů, od kterých se očekává otevřená mysl, vstřícnost a schopnost objektivního náhledu na vlastní výchovu.


bottom of page