top of page

Nutriční poradenství

650,- / 50 minut

Proces, ve kterém odborník na výživu pomáhá klientovi dosáhnout jeho zdravotních a výživových cílů. Cílem je poskytnout klientovi informace a nástroje, které mu umožní zlepšit svou stravu a životní styl.


Odborník na výživu poskytuje klientovi individuální plán stravování a doporučení pro výběr potravin a jídel. Může pomoci klientovi s návrhem cvičebního plánu, aby dosáhl nejen cílů týkajících se hmotnosti, ale také celkového zdraví a pohody.


Na konzultacích se snažíme společnými silami o ozdravení jídelníčku s ohledem na současný příjem stravy. Součástí jsou tipy na zdravé a vyvážené pokrmy a rady na odbourání nezdravých životních návyků. Každou změnu do jídelníčku zařazujeme pozvolna a následně ve spolupráci s klientem hodnotíme, zda je takto nastavená změna dlouhodobě udržitelná. Naším cílem je, aby klient získal dostatečné množství informací o tom, jak si sestavit vyvážený a zdravý jídelníček s ohledem na jeho časové, zdravotní, chuťové i finanční možnosti.   

Individuálně spolupracujeme s psychoterapeutem a vzájemně léčbu přizpůsobujeme aktuálnímu stavu klienta.

bottom of page