top of page

Psychické zdraví firem

Nabízíme vám individuální psychoterapie pro zaměstnance, kteří jsou méně odolní vůči stresu a v jejich životě se více či méně objevuje úzkost. Dále skupinové psychoterapie pro týmy, ve kterých nepanuje pozitivní atmosféra. Osobnostní a profesní koučink určený k seberozvoji. Na míru vám připravíme workshopy a team buildingy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, metody psychohygieny, posílení psychické odolnosti, zvládání zátěže apod.


ANONYMITA, FLEXIBILITA, BEZPEČÍ, SPOLEHLIVOST, KVALITA


Každému člověku se prolíná osobní život do pracovního a naopak. Výkonnost zaměstnance je podmíněna jeho celkovým stavem. Spokojený, vyrovnaný a vyklidněný zaměstnanec je dlouhodobě spolehlivým partnerem. Naopak zaměstnanec úzkostný, řešící si své starosti a mající špatnou náladu, nedosahuje v práci výsledků, kterých by mohl dosáhnout, kdyby mu bylo fajn. ​Dlouhodobé napětí a úzkost je velmi vyčerpávající. Aby si mozek odpočinul, omezuje funkce, které nejsou k životu bezpodmínečně nutné - PAMĚŤ a SOUSTŘEDĚNÍ. Nesoustředěnému a zapomnětlivému zaměstnanci tak logicky klesá výkonnost. Pokud takový stav trvá delší dobu, přichází depresivní prožívání. To s sebou nese nezájem, prokrastinaci, nekonečnou únavu, nespolehlivost, kritičnost, nevýkonnost...​Prevence, tedy psychohygiena, je daleko levnější a méně časově náročná, než bojovat se syndromem vyhoření a dalšími úzkostnými stavy. 

bottom of page