top of page

Skupinová terapie

450,- / 60 minut

Každý čtvrtek v 17:00 pro děti ve věku 12 až 17 let.

Kapacita je aktuálně naplněna. Nová skupina bude spuštěna 14.9.


Tato skupina je účinným způsobem, jak podpořit psychické zdraví a emoční pohodu našich mladých kientů. Umožňuje jim sdílet své zážitky, pocity a myšlenky s ostatními, kteří procházejí podobnými problémy. Zaměřujeme se na interakce mezi jednotlivými účastníky a pomáháme jim rozvíjet své komunikační dovednosti, sebevědomí a empatii.


V rámci skupinové terapie pro mladistvé jsou diskutovány různá témata, jako jsou například vztahy s rodinou a vrstevníky, stres, úzkost, deprese nebo další emoční obtíže. Pomáhá našim klientům rozvíjet zdravý vztah k sobě samým a, ke svému okolí. Poskytuje bezpečné prostředí, kde mohou sdílet své problémy a najít podporu a porozumění od ostatních účastníků.


Skupina je založena na důvěrnosti, respektu a ochotě naslouchat a sdílet.Každou středu v 18:00 pro dospělé klienty s úzkostnou poruchou

Nová skupina bude spuštěna 13.9.


Tato skupina je určená pro dospělé osoby s úzkostnou poruchou.

Jejím cílem je pomoci našim klientům naučit se řešit své úzkosti a zvládat stresové situace, porozumět sami sobě, identifikovat a změnit negativní myšlenky a chování a vyvinout lepší způsoby, jak se s úzkostí vyrovnávat.. Terapeuti využívají různé techniky, jako je např. kognitivně-behaviorální terapie.


Skupinová terapie pro dospělé osoby s úzkostnou poruchou je velmi účinná, protože účastníci mají příležitost vidět, že v tom nejsou sami a že jiní lidé se s podobnými problémy potýkají také. Umožňuje klientm získat podporu a povzbuzení od ostatních členů skupiny, což je velmi užitečné při řešení obtíží s úzkostí.Každé úterý v 18:00 pro klienty s problémem závislosti

Nová skupina bude spuštěna 13.9.


Skupinová terapie pro osoby s problémem závislosti je další možná forma léčení, která se zaměřuje na pomoc lidem, závislým na alkoholu, drogách, hrách, internetu, jídle nebo s jiným nutkavým chováním. Členové skupiny spojuje podobný problém a mají společný cíl - dosáhnout abstinence nebo kontroly nad svým chováním. Jejím cílem je pomoci jednotlivcům porozumět své závislosti, identifikovat spouštěče a faktory, které podporují jejich nežádoucí chování, a naučit se účinnější způsoby, jak se s problémem vypořádat. Terapeuti využívají různé terapeutické přístupy, jako je například kognitivně-behaviorální terapie, behaviorální terapie nebo terapie založená na 12ti krocích.


Skupinová terapie pro osoby s problémem závislosti má několik výhod. Účastníci mají příležitost vidět, že v tom nejsou sami, a získat podporu a povzbuzení od ostatních Poskytuje prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně, a otevřeně mluvit o svých problémech.

bottom of page