top of page

Michaela Vodová

psychoterapeutka

"Nejcennější dar, jenž můžeme druhému člověku nabídnout, je naše plná pozornost." Thich Nhat Hanh


Vystudovala na JČU obor Sociální práce a věnovala se socioterapeutické práci se seniory, nemotivovanými osobami s návykovým chováním, umírajícími vč. pečujících a blízkých osob. Je pátým rokem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v „Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii“. Absolvovala řadu dalších výcviků a workshopů postgraduálního vzdělávání PBSP a stále se vzdělává dle standardů kvality EAP.  Mimo PBSP® a jeho rozvoj se zaměřuje na terapeutickou práci s emocemi a tělem pomocí různých technik, kde základem je všímavost k sobě a rozvoj soucitu se sebou; práci s traumatem; narušenou citovou vazbou; problematikou návykového chování vč. poruch příjmu potravy; a kognitivně behaviorální terapií úzkostných a depresivních stavů.

Michaela Vodová
bottom of page