top of page

Iva Hadj Moussa

psycholožka

"Věřím, že změna k lepšímu je vždycky možná a že spokojenost našich životů určují vztahy. A to nejen s jinými lidmi, ale především vztah k sobě samému, který se významně formuje právě v dětství."

Vzdělání a zkušenosti:

psychologie na FSS MU v Brně

psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně 

výzkumná pracovnice v Centru dopravního výzkumu, lidský faktor v dopravě

textařka a spisovatelka

Iva Hadj Moussa
bottom of page