top of page

Pavel Bednář

psychoterapeut

Pavel Bednář_edited.png

„Každá myšlenka a její příběh je iluze, nikoli pravda!

Pokud se nechytíš do jejich pasti, zůstáváš svobodný. 

Tento citát vystihuje mou podstatu, pomoci lidem nahlížet na svůj

život z jiného úhlu."

Má 8 let terapeutické praxe ve svépomocných skupinách. Absolvuje výcvik Systemická a Narativní psychoterapie + terapie zaměřená na řešení. Vzdělání má rovněž v léčbě traumatu a závislostních poruch. Věnuje se destigmatizaci osob se závislostí a práci s dospělými dětmi z disfunkčních rodin. Je místopředsedou RECOVERY - Sdružení pacientů s diagnózou závislosti, z.s. 

Prošel řadou kurzů na téma meditace a relaxce.

bottom of page