top of page

Kristýna Šorfová

adiktoložka, terapeutka, zakladatelka centra

Kristýna Šorfová_edited.png

Vystudovala obor ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotní, poté obor adiktologie na 1.LF UK. Je absolventkou výcviků v motivační terapii, relaxačních technikách, krizové intervenci a kognitivně behaviorální terapii. Prošla kurzem první pomoci při úzkosti, panice a depresi. Vzdělání má rovněž v léčbě poruch příjmu potravy. Má více než 10ti letou praxi v lůžkových i ambulantních zařízeních specializovaných na léčbu závislosti a dalších psychiatrických onemocnění. Bohaté zkušenosti má také v sociálních službách (sociální, dluhové poradenství). Pracuje jak s dospělou klientelou, tak dorostem. Specializuje se na práci s lidmi s duální diagnózou  (návykové onemocnění spojené s dalšími psychiatrickými nemocemi - psychózy, deprese, úzkosti, ADHD, poruchy autistického spektra, bipolární poruchy). V minulosti se věnovala velmi náročné klientele, psychicky nemocným osobám bez domova.

bottom of page