Nelátkové závislosti

Stále častěji se v souvislosti se závislostní problematikou hovoří o tzv. nelátkových (nedrogových) závislostech. Jak je z názvu patrné, nesouvisí s užíváním návykových látek, tedy drog. Jejich podstatou je nutkavá potřeba opakovat nějakou činnost, i přesto, že Vás poškozuje. Její důsledky mohou být stejně tak fatální, jako důsledky užívání drog. Negativně ovlivňuje duševní, ale i fyzické zdraví. Nese sebou vztahové, finanční a pracovní problémy, v některých případech mohou přijít i problémy související s trestnou činností. Mechanismus vzniku je velmi podobný jako u závislosti na drogách. Přináší úlevu, oproštění se od reality, snížení stresu, úzkostí, odreagování, radost a slast. Spouštějící rizikové faktory jsou rovněž velmi podobné jako u látkových závislostí. Jistý vliv má genetická predispozice, výchova, vliv okolí nebo přítomnost jiných duševních poruch. 

workoholismus

Nejčastěji se vyskytující nelátkové závislosti

Gambling / Patologické hráčství / Závislost na hazardních hrách

V poslední době velmi často zmiňovaný druh závislosti, avšak ne zcela nový. V minulosti měl podobu karetních her, loterií, tombol nebo hraní kostek. Dnes je gambling směřován na internetové hry, herní automaty nebo sportovní sázení. Někdy bývá  spojen s pitím alkoholu nebo užíváním jiných drog. Ty mohou být spouštěčem, stejně tak jako úzkost, nespokojenost nebo pocity méněcennosti. Gambling má bohužel velmi těžké sociální důsledky. Hráči mají mnohdy i milionové dluhy, rozpadá se jim manželství a vztahy, páchají majetkovou kriminální činnost. Tato závislost je spojená s pocitem bezvýchodnosti, neřešitelnosti. Pozor, gambler může mít sebevražedné myšlenky. Léčba je stejná jako v případě látkových závislostí. V těžších případech, pokud je důsledkem závažný psychický stav, je nutná hospitalizace (nejlépe na odděleních specializovaných na léčbu návykových nemocí). V lehčích případech, je třeba podstoupit ambulantní léčbu jejíž intenzita závisí na závažnosti problému. 

Závislý vztah / Domácí násilí / Strach z rozchodu

Sklony k závislostnímu chování se mohou projevit i v podobě přehnané touhy po partnerovi, po jeho přízni, přítomnosti, po jeho ocenění, pochvale… Důsledkem je chorobná oddanost jeho osobě, snaha ve všem mu vyhovět, vždy souhlasit s jeho názory, konat tak, jak chce on, zalíbit se mu… Postižená osoba často ztratí vlastní přátelé, zájmy, obětuje partnerovi vše, co měla dříve ráda. Výsledkem není partnerova spokojenost a šťastný vztah. Naopak. Partner ztrácí úctu, což ho, v lepším případě, dovede k rozchodu. V horším případě dochází k domácímu násilí, verbální či fyzické agresi, zákazům a příkazům… Závislá osoba často dlouhodobě setrvává v takovém stavu i přesto, že jí výrazně poškozuje. Co s tím? Opět záleží na závažnosti problému a na celkovém psychickém stavu. Pokud se jedná pouze o vztahový problém, lze situaci řešit ambulantně, tzn. prostřednictvím terapie, doplněné eventuálně o psychiatrickou péči, pokud jí stav vyžaduje. V případě, že situace přeroste v domácí násilí, můžete se obrátit na některou z neziskových organizací pomáhajících jeho obětem (www.rosacentrum.cz, www.bkb.cz)

 

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) mají se závislostí mnoho společného. Jedná se o duševní onemocnění spojené s nutkavou potřebou hubnout, tedy nejíst, maximálně cvičit a zvyšovat výdej energie, nebo se naopak přejídat, následně zvracet a užívat laxativa či diuretika pro redukci hmotnosti. O závislosti lze v těchto případech hovořit ve spojení s opakujícím se nutkavým chováním, které tato onemocnění doprovází. Postižené osoby si snaží ulevit od duševních problémů extrémními jídelními návyky, které je poškozují. Poruchy příjmu potravy bývají často doprovázeny sebepoškozováním, užíváním drog, depresemi, úzkostmi či sebevražednými tendencemi. V léčbě je třeba kombinovat psychiatrickou a psychoterapeutickou péči, kterou poskytujeme postiženým dívkám, i jejich rodičům. 

Workoholismus

Týká se především mužů ve středním věku, může se ale vyskytnou také u žen. Pro postiženého se stává práce středobodem života. Opouští své koníčky a zájmy, zcela zanedbává odpočinek, mnohdy rodinu, partnera. Časem dochází k přepracování, vyčerpání, následně k syndromu vyhoření. Léčba spočívá v psychoterapii s důrazem na změnu životního stylu, přehodnocení žebříčku životních priorit a nastavení hranic v pracovním prostředí. Pokud je třeba podpůrné psychiatrické péče k řešení přidružených depresí, úzkostí nebo jiných duševních poruch, rádi Vám zprostředkujeme péči na té nejvyšší úrovni. 

Shopaholismus / Oniománie / Patologické nakupování

Týká se především žen. Jedná se o nutkavou potřebu nakupovat nepotřebné věci (v kamenných i internetových obchodech), které postižená osoba uskladní a často ani nepoužije. Činí tak nad rámec svých finančních možností. Důsledkem může být zahlcení nahromaděného zboží v domácnosti, vztahové, rodinné či finanční problémy. Po nákupu přichází pocit selhání, výčitky, úzkost a deprese. Tento problém je běžně přítomen u osob s bipolární poruchou v manické fázi. Může se ale vyskytovat i samostatně. Léčba spočívá v psychoterapii, doprovázené, v případě potřeby, psychiatrickou péči. Zprostředkujeme Vám rovněž dluhové poradenství.