testy

Závislost na alkoholu

U každé otázky zaznamenejte počet bodů u možnosti, která nejvíce vystihuje Vaši odpověď.

Test pro identifikaci poruch způsobených užíváním alkoholu - AUDIT

Obr%C3%83%C2%A1zek3_edited.png

Hodnocení

0 - 8 bodů - abstinent, umírněný konzument 

9 - 15 bodů – rizikové pití, střední úroveň problémů s alkoholem

16-19 bodů – škodlivé pití, vysoká úroveň problémů s alkoholem

20 a více bodů – problémové pití, závislost na alkoholu

imagesa.jpg

Závislost na nealkoholových drogách

Odpovězte na níže uvedené otázky. Zhodnoťte svou situaci za poslední rok. Za každé ANO si dejte 1 bod.

Dotazník DAST - screeningový nástroj k určení závažnosti zneužívání drog

  1.  Užil jste jiné látky než léky na předpis? 

  2.  Užil jste více drog současně?

  3.  Stalo se vám, že jste nebyl schopný „zastavit“?

  4.  Měl jste „okna“ nebo flashbacky?

  5.  Měl jste kvůli droze pocity viny?

  6.  Měli vaši blízcí výhrady na vaše chování?

  7.  Zanedbával jste kvůli droze rodinu? 

  8.  Zapojil jste se do nezákonných aktivit?

  9.  Měl jste nějaké příznaky z nedostatku drogy - „absťák“? 

  10.  Měl jste psychické či zdravotní problémy způsobené užíváním drog ( poruchy paměti, žloutenku, křeče, krvácení)?

Hodnocení

 

1x – 2x  Ano – nízká úroveň problémů

3x – 5x Ano – střední úroveň problemů

6x -10x Ano - podstatná úroveň problémů

images.jpg

Gambling

Patogické hráčství

Odpovězte na otázky. Počítejte kladné odpovědi.

Dotazník mezinárodní organizace Anonymní gambleři

 

1. Ztrácel jste často kvůli hře čas?

2. Učinila hra váš život doma nešťastný?

3. Poškodila hra vaši pověst?

4. Cítil jste po hře výčitky svědomí?

5. Hrál jste někdy proto, abyste získal peníze, jimiž byste zaplatil dluhy nebo vyřešil finanční těžkosti?

6. Zmenšilo hraní vaši ctižádost a výkonnost?

7. Když jste prohrál, měl jste pocit, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát, co jste prohrál?

8. Když jste vyhrál, měl jste silnou touhu se ke hře vrátit a vyhrát ještě víc?

9. Hrál jste často tak dlouho, dokud jste neprohrál poslední peníze?

10. Půjčil jste si někdy proto, abyste financoval hru?

11. Prodal jste někdy něco, abyste financoval hru?

12. Nechtělo se vám používat peníze ze hry pro normální účely?

13. Způsobila hra to, že jste se nestaral o prospěch rodiny?

14. Hrál jste někdy déle, než jste měl původně v úmyslu?

15. Hrál jste někdy, abyste unikl trápení a starostem?

16. Spáchal jste někdy, nebo jste někdy uvažoval o spáchání nezákonného činu, abyste financoval hru?

17. Působí vám hra potíže se spaním?

18. Vedly hádky, nespokojenost nebo zklamání k tomu, že se objevila touha hrát?

19. Když se na vás usmálo štěstí, cítil jste touhu to oslavit pár hodinami hry?

20. Uvažoval jste někdy o sebezničení v důsledku hry?

Hodnocení

Spočítejte kladné odpovědi. Patologický hráč většinou odpoví kladně na 7 a více otázek.