top of page

Pavla Šimečková

relaxační terapeutka

"Naplňuje mě, že mohu lidem pomáhat nacházet způsob, jak se zbavovat napětí, učit se být tady a teď, dokázat rozpoznat a vyjádřit své potřeby, a v neposlední řadě prohlubovat soucit a všímavost k sobě a ostatním."


Studuje psychologii na Karlově Univerzitě. Jejím preferovaným oborem je psychosomatika. V práci s tělem je jí inspirací bioenergetika, biosyntéza a jógová terapie. Fascinuje ji spojení východní moudrosti a nových poznatků neurovědy. Věří, že pro zvládnutí psychických obtíží je nutné věnovat se i projevům těla, což je jazyk limbického systému, který řídí emoční a hormonální regulaci. Pomocí různých technik si osvojíte zdravé copingové mechanismy ke zvládání zátěže, zvýšíte svou odolnost a naleznete vnitřní zdroje pro léčení.

Pavla Šimečková
bottom of page