top of page

Michaela Syslová

psycholožka, koučka

"Pokud jste ochotni podniknout alespoň sebemenší akci, žádný sen není nemožný."

 

Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Je certifikovaná koučka (ICF), krizová interventka, lektorka primární prevence na školách a terapeutka. Používá systemický přístup, který se zaměřuje na přítomný okamžik a na efektivní hledání cesty z bludného kruhu, ve kterém se všichni občas ztrácíme.


V minulosti pracovala jako osobní asistentka pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Je absolventkou vzdělávacích programů v oblasti mindfulness, kognitivně-behaviorální terapie, rodinné mediace, psychosociální pomoci atd.

Michaela Syslová
bottom of page