Jak karanténa a lockdown ovlivňuje závislost

Karanténa a samotný lockdown s sebou nese enormní psychickou zátěž pro každého, natož pak pro osoby náchylné k psychickým potížím.

psychické problémy v karanténě

V tento čas se lidé častěji dostávají do stresových situací. Více než obvykle jsou v kontaktu s rodinou, o domácnost se intenzivně dělí

s dětmi, které jsou na distanční výuce, často i s partnerem, pokud mají oba home office. Aktivity vně domácnosti nejsou prakticky možné, a tak je rodina stále spolu. Lidé se dostávají do škodlivé sociální izolace, mnozí navíc prožívají strach z budoucnosti. Bojí se

o své zdraví a zdraví svých blízkých, ztráty zaměstnání, finanční nejistoty... Nebezpečí vzniku nebo prohloubení závislosti na alkoholu, lécích či jiných drogách je najednou extrémně vysoké, a to zejména u rizikových osob. Ohroženi jsou abstinující závislí, kterým akutně hrozí relaps. Život v domácí karanténě škodí ale i jedincům, kteří byli před lockdownem „jen“ ve fázi „škodlivého užívání“. Domácí popíjení totiž může brzy přerůst ve viditelné patologie. Přichází vztahové problémy, pracovní neúspěchy, nižší výkonnost, nespolehlivost a s tím spojená ztráta sebevědomí. Navíc často přichází nátlak rodiny, která situaci vnímá... Postižená osoba se tak již po pár týdnech může ocitnout ve fázi, kdy by měla vyhledat odbornou pomoc.

 

Pokud chcete zjistit, zda už jste nepřekročili hranici závislosti, udělejte si sami test.