problémové pití

Na čem vzniká závislost?

Jak se projevuje?

Kdy je nutné navštívit odborníka?

Alkohol, drogy, tabák, internet, automaty, léky, online hry, sociální sítě, zaměstnání, partner, nakupování, zvracení po jídle, hubnutí, uklízení, sex, sebepoškozování…

Co může být zrádné, o čem se moc nemluví

Každý z vás asi ví, že heroin, pervitin nebo alkohol je škodlivý a má obrovský závislostní potenciál. Že jeho užívání může způsobit závažné  zdravotní a sociální problémy. O čem se ale tak často nemluví je hrozba v podobě závislosti na lécích a velmi podceňované užívání kanabiondů (převážně THC).

 

Léky předepisované lékařem (sedativa a hypnotika)

Jedná se o tzv. legální drogy, které jsou poměrně dobře dostupné, ne však méně nebezpečné. Jejich nadužívání je stejně nebezpečné jako užívání tvrdých drog např. heroinu. Často se velmi nepříznivě odráží na kvalitě života, dostavují se bez nich těžké abstinenční příznaky, vzniklá závislost je, oproti např. pervitinu, fyzická i psychická. Užívání těchto látek má mnohdy fatální dopad na zdraví a život. Léková závislost se rozvíjí velmi rychle, je však často podceňována s tím, že “jsou to přece léky, píše mi je doktor”. Všechny rizikové, níže uvedené léky, je třeba užívat pouze po dohodě s lékařem. Ten je předepíše většinou pouze ke krátkodobému užívání. Vždy Vás musí upozornit, že mají závislostní potenciál. Osobám, které jsou závislostí ohroženi (např. dědičností či užíváním drog v minulosti) musí být předepisovány s obrovskou ostražitostí, nejlépe vůbec. 

 

Jak k závislosti dochází? Organismus si postupně začne na léky zvykat a začne vůči ní zvyšovat svou toleranci. Tzn. že po nějakém čase bude lék účinkovat méně, nedostaví se taková úleva jako dříve. V tu chvíli začnete dávku postupně zvyšovat a problém je tu. Neprodleně se obraťte na pomoc odborníků.

 

O jaké léky se jedná? Především o tzv. benzodiazepinová anxiolytika (např. Xanax, Neurol, Diazepam, Rivotril, Nitrazepam), dále novější hypnotika (např. Zolpidem, Hypnogen, Stilnox, Sonata). Ta jsou předepisována na poruchy spánku, neklid, úzkosti… Další skupinou zneužívaných léků jsou opioidní analgetika (např. Tramal, Tramadol, Kodein, Sevredol) předepisovaná pro tlumení bolesti. 

 

THC (hašiš, marihuana), nejvíce užívaná droga

Jedná se o nejčastěji užívanou nelegální drogu v ČR. Až čtvrtina populace ji ve svém životě vyzkoušela. Je považována za lehkou drogu s nízkým rizikem rozvoje závislosti. Tak to ale bohužel není. Pravidelné užívání THC je stejně závažné jako užívání tvrdých drog. Tato látka výrazně poškozuje zdraví a psychiku. Z fyzických problémů se jedná nejčastěji o respirační onemocnění vzniklá vdechováním látky. Závažnější problémy zanechává však na psychickém zdraví. Často dochází k poruchám pozornosti a paměti, a to nejen při intoxikaci, ale i po ní. Tyto vedlejší účinky přetrvávají o to déle, čím více THC užíváte. S užíváním THC jsou spojeny také psychózy či schizofrenie. Dostavují se většinou u osob s predispozicí k těmto onemocněním. Není to ale taková vzácnost, jak si možná myslíte. Ve své praxi jsem se setkala se spoustou takových lidí. Další zrádnost spočívá
v silné touze po této látce. Po nějakém čase zjistíte, že se bez ní neuvolníte, že jste v napětí, že se Vám nechce smát... 

Co jsou nelátkové závislosti

V posledních letech se více setkáváme s tzv. nelátkovými závislostmi. Do léčebných programů dnes již běžně dochází lidé, kteří propadli např. gamblingu nebo závislosti na internetu. Neméně závažný je také workoholismus (závislost na práci), shopaholismus (závislost na nakupování), závislost na online hrách, sociálních sítích, setrvávání v partnerském vztahu, který Vám více ubližuje než dává. Rovněž sem lze zařadit poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie), shromažďování věcí, uklízení, přehnané puntičkářství, sebepoškozování... 


 

Kdy je třeba navštívit odborníka

 

Můžete přijít ve všech fázích problému. Třeba si jen zjistit, zda už se o problém jedná. Čím dříve se začne řešit, tím lépe - důsledky závislosti nejsou ještě tak velké. Určitě přijďte pokud máte:

 

  • problémy v zaměstnání - např. opakovaně čerpáte jednodenní dovolenou kvůli “kocovině”, máte nižší pracovní výkonnost, stěžují si kolegové, jsou na Vás naštvaní, kárá Vás nadřízený, nezvládáte svou práci tak, jako dříve...

  • problémy ve vztazích - upozornila Vás rodina, přátelé na to, že jste nespolehlivý, že se chováte jinak než dříve, že už to nejste Vy, že je štvete. Pozorujete ztrátu autority, častější konflikty, odtažitost a naštvanost svých blízkých... 

  • finanční problémy - hodně utrácíte, méně peněz vyděláte, vzal jste si půjčku, neplatíte nájem a jiné důležité poplatky...

  • problémy se zákonem - řídíte pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, způsobil jste dopravní nehodu, byl jste násilný a agresivní, např. směrem k manželce, partnerce, dětem...

  • jiné nežádoucí změny a události - jste nepozorný, zapomínáte, ztrácíte zájem o věci, které Vás dříve bavily, o sex, jste podrážděný, nervózní, trpíte nechutenstvím, máte související fyzické problémy, deprese, trpíte výkyvy nálad, jste plačtivý, utrpěl jste úraz pod vlivem návykové látky….

V případě drogové závislosti je alarmujícím signálem postupné zvyšování dávky užívané látky!!!


 

Jak to u nás probíhá?

E-mailem či telefonicky dohodneme termín vstupní konzultace. Ta trvá zhruba hodinu. Jde o docela příjemné posezení, třeba u kávy, u kterého popíšete svůj problém. Pokud to pro Vás bude obtížné, buďte v klidu, my si s tím poradíme. Doptáme se Vás na to, co bude třeba. Většinou se jedná o anamnézu podobnou té lékařské, se zaměřením na závislostní problém. Na základě toho Vám sdělíme tzv. adiktologickou diagnózu, tzn. rozsah problému. Zda se jedná o škodlivé užívání, závislost, zda je třeba něco v životě změnit, někde ubrat, někde naopak přidat… Při příští schůzce společně vytvoříme plán léčby, který bude zahrnovat informace o tom, jak často budete docházet na terapie, zda je třeba chodit ještě jinam, např. k psychiatrovi (to Vám můžeme zprostředkovat), co je třeba v terapii řešit, čemu se věnovat, např. zda je potřeba posílit Vaší motivaci, nacvičit dovednosti, které Vám chybí (relaxační techniky, asertivitu, umění odmítat….), jaká režimová opatření je třeba učinit, zda budete docházet pouze na  individuální schůzky nebo i na skupinové (ty jsou ale pouze pro abstinující klienty), zda bude potřeba udělat výhledově sezení i s rodinou, jak dlouho bude celý proces trvat, co musíte udělat proto, aby Vám bylo lépe. To vše probíhá s velkou ohleduplností a respektem k Vaší osobě. Vše máte ve svých rukou, nic za Vás nerozhodujeme.