Mgr. et Bc. Kristýna Kubíková

adiktolog, terapeut, všeobecná sestra

Vystudovala obor ošetřovatelství na VŠ zdravotní, poté obor adiktologie na 1.LF UK. Je absolventkou výcviků v motivační terapii, relaxačních technikách a krizové intervenci. Prošla kurzem “první pomoc při úzkosti, panice a depresi”. Má 10ti letou praxi v lůžkových i ambulantních zařízeních specializovaných na léčbu závislosti. Bohaté zkušenosti v sociálních službách (sociální, dluhové poradenství). Pracuje jak s dospělou klientelou, tak dorostem. Specializuje se na práci s lidmi s duální diagnózou  (návykové onemocnění spojené s další psychiatrickou chorobou, např. schizoafektivní poruchou, schizofrenií, psychózou, depresí, úzkostí, poruchou příjmu potravy, ADHD, poruchami autistického spektra, bipolární poruchou, atd.). V minulosti se věnovala velmi náročné klientele, závislým osobám bez domova. Zajistí terapii v angličtině a hebrejštině.