top of page
Bright Room

Individuální terapie

od 1000,- do 1500,- / 50 minut viz. ceník

Úzkosti, panické ataky, deprese

Prostřednictvím intenzivní pravidelné terapie Vám pomůžeme zbavit se úzkostných stavů, projevů deprese, fobií nebo panických atak. Naučíme Vás těmto nepříjemným a zatěžujícím stavům předcházet, rozpoznat jejich spouštěče. Naučíme Vás techniky, které zmírní nebo zcela odstraní příznaky těchto onemocnění. Deprese a úzkost už nebude ovládat Vás, ale Vy jí. 


Terapeutický proces zahrnuje sebepoznání, odhalení příčin onemocnění, nalezení cesty k jejich odstranění, nastavení nezbytných režimových opatření, osvojení si relaxačních dovedností. V případě potřeby je možné přizvat partnera či jiného člena rodiny, který může pozitivně působit na Vaše uzdravení.

Flower Vase
Točité schody

Závislosti

Poskytujeme péči osobám, kterým do života vstoupila závislost v jakékoliv podobě. Ať už se jedná o užívání alkoholu, legálních či nelegálních drog, gambling, workoholismus, shopaholismus, setrvávání v nefunkčním poškozujícím vztahu, nebo jiné nutkavé chování. Součástí péče je diagnostika, posouzení míry závažnosti poruchy, odhalení jejích příčin, edukace, poradenství, koučink, motivační terapie nebo nácvik potřebných dovedností. Věnujeme se klientům ve všech fázích závislostního problému - tedy osobám s mírným problémem, ale i těm závažným. Tzv. doléčovací program je zaměřen na prevenci relapsu, nápravu sociálních vztahů, získání pracovních návyků, nebo řešení dluhových problémů. 

V našem týmu jsou zkušení psychoterapeuti, ale také peer terapeut, který pracuje s klienty na základě svých vlastních zkušeností se závislostí a zejména abstinencí.

 

V našich programech pracujeme jak s dospělými, tak nezletilými klienty. 

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie) mají mnoho společného se závislostí. Jde o duševní onemocnění spojené s nutkavou potřebou zhubnout, tedy nejíst, maximálně cvičit a zvyšovat energetický výdej, nebo se naopak přejídat, následně zvracet a užívat k redukci hmotnosti projímadla či diuretika. O závislosti lze v těchto případech hovořit v souvislosti s opakujícím se nutkavým chováním, které tato onemocnění provází. Postižení se snaží ulevit od psychických problémů extrémními stravovacími návyky, které jim škodí. Poruchy příjmu potravy často doprovází sebepoškozování, užívání drog, deprese, úzkosti nebo sebevražedné tendence.

zdravá dieta
drželi se za ruce

Pomoc v krizi

Pomůžeme Vám překonat obtížné životní situace, které s sebou přinášejí vysokou stresovou zátěž. Poskytneme Vám bezpečné místo, kde můžete otevřeně, bez ostychu mluvit o svých obavách, trápeních nebo smutcích způsobených např. rozvodem, nemocí, smrtí někoho blízkého, ale i pracovními problémy. Ulevíme Vám od stresu spojeného s důležitým životním rozhodnutím, se studijními nebo jinými neúspěchy. 


Terapie pro zvládnutí krize většinou znamená krátkou formu spolupráce, zpravidla klient potřebuje 1-5 sezení.

úzkosti
závislosti
PPP
krize
bottom of page