top of page

Dětská psychologie

1500,- / 50 minut

Hra s Dreidelem

Citlivě a ohleduplně pracujeme s dětmi, které trápí psychické problémy. 
Přichází k nám děti, které jsou obětí šikany, násilí v rodině, rozvodu či rozchodu rodičů, ty které zažily nějakou zásadní ztrátu, děti mající výchovné problémy, špatný prospěch, poruchy chování, jsou agresivní, úzkostné, dále děti s poruchami autistického spektra. Posoudíme rovněž školní zralost dětí.
V péči o děti je nutná spolupráce rodičů.

bottom of page