Jaký vliv má karanténa na závislost u dětí

děti v karanténě

V tomto období si mnoho rodičů klade otázku, zda je jeho dítě závislé na počítači, sociálních sítích nebo online hrách. 

Stávající karanténní opatření znamenají pro většinu dětí omezení sociálních kontaktů a minimalizaci povinností. Z toho plyne, že mají, oproti běžnému životu, mnohem více volného času. Nudu si tak krátí hrou počítačových her nebo brouzdáním po sociálních sítích. Chybí jim režimová opatření, která jsou přirozenou prevencí závislostních poruch. 

 

Nebojte, zdravé děti to zvládnou. Obezřetní by měli být rodiče dětí s vyšším rizikem vzniku závislosti.

 

Děti ze stabilních, milujících rodin, ve kterých není závislost dědičným onemocněním, jsou ohroženi jen minimálně. Riziko se ale zvyšuje v rodinách, kde některý z členů trpí závislostí nebo jiným psychiatrickým onemocněním. Dále pak v rodinách, kde o dítě není láskyplně pečováno nebo naopak je pečováno přehnaně. 

Jak zjistím, že je moje dítě závislé?

 

Pokud se závislost rozvine začnou velmi pravděpodobně problémy ve škole - horší známky, absence, pozdní příchody na distanční výuku. Ztráta zájmu o to, co mělo dříve dítě rádo, problémy ve vztazích - se sourozenci, s rodiči, kamarády, přijdou častější konflikty, odtažitost a naštvanost. Může se objevit agrese, nepozornost, podrážděnost, nervozita, výkyvy nálad, plačtivost… Důsledky se ale objeví až po poměrně dlouhé době. V tom je tato závislost záludná. Čím déle trvá, tím hůře se léčí. 

Co dělat, pokud máte podezření, že má vaše dítě tento problém? 

Nejspolehlivější je, když jeho stav zhodnotí odborník. Je tedy třeba přijít. Pokud se rozhodnete přijít k nám, e-mailem či telefonicky dohodneme termín konzultace. Ta trvá zhruba hodinu. Jde o posezení, u kterého popíšete svůj problém. Na základě toho posoudíme rozsah Vašeho problému, ev. navrhneme plán léčby. To vše probíhá s velkou ohleduplností a respektem k Vaší osobě.